INTERAXO API - FÖR ETT MER
EFFEKTIVT ARBETSFLÖDE

Utnyttja möjligheterna i vårt API och koppla dina lösningar till Interaxo
för att effektivisera ditt arbete!

Med Interaxo API kan system som används dagligen integreras, vilket ger ett bättre arbetsflöde och förenklar återkommande uppgifter.​

Mer än 35 000 användare i Norge och Sverige använder redan Interaxo för säker delning och kontroll av dokument, ritningar och modeller. Med Interaxo API kan systemägare integrera och skräddarsy automatiserade processer gentemot sina kunder.

Tack vare API:et kan man hämta och visa information från Interaxo i andra system och applikationer, samt skicka in uppdateringar. Detta ger dig ökad flexibilitet, eftersom du kan välja i vilken miljö och hur du vill presentera data från Interaxo. Dessutom kan du uppdatera poster och filer i Interaxo från ditt eget system. Möjligheterna är många och här följer några exempel:

- Skapa ett webbformulär på din egen hemsida eller i en egen mobilapp.  Data som registreras i formuläret kan via API:et skapa poster för vidare bearbetning i Interaxo. Det kan handla om reklamationer, avvikelser etc.  

- Integrera ditt fältverktyg med Interaxo. På så sätt kan du t.ex. ladda ned den senaste versionen av exempelvis en ritning direkt från Interaxo till ditt fältverktyg, vilket ger dig ökad flexibilitet på byggarbetsplatsen.

- Hämta metadata från aktiva mappar i Interaxo och visa informationen i en postlista, statusrapport eller i ett diagram med egna interna system.

- Hämta data och filer från Interaxo till andra system, som t.ex. arkiv eller FDV-system.

Interaxo har ett öppet API (API Whitepaper) som du kan få tillgång till genom att fylla i formuläret nedan.
Vi hjälper gärna till att skapa en skräddarsydd lösning för just ditt företags behov, så att ni får ut så mycket som möjligt av API-lösningen.
Kontakta oss redan idag för att skapa ett mer effektivt arbetsflöde!

 

Som Interaxo Integrationspartner får du

TILLGÅNG TILL INTERAXO API

TILLGÅNG TILL UTVECKLINGSDOKUMENTATION

MÖJLIGHET ATT MARKNADSFÖRA INTEGRATIONEN PÅ VÅR HEMSIDA FÖR ALLA INTERAXO-ANVÄNDARE

TILLGÅNG TILL API-SUPPORT OCH RÅDGIVNING MOT BETALNING

Registrera dig som Interaxo API
Integrationspartner här:

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.