Interaxo​ Organisation och Ledning - ger dig och ditt team full kontroll vid delning av dokument och processer 

Är du trött på att lägga tid på att leta efter viktig information? Störs du av att dokument är utspridda i olika system och mailboxar? Bristfällig översikt och kontroll över dokument ökar risken för problem med revisorer, dyra rättstvister, bristande tillit från anställda och samarbetspartners, samt att man ofta framstår som mer oprofessionell än man önskar.

Med Interaxo Affärsmodul får du och ditt team tillgång till en säker miljö som underlättar samarbete samt hantering och delning av dokument och processer, enkelt, säkert och med full spårbarhet.

Interaxo​ är helt enkelt ett smartare och mer effektivt sätt att arbeta på – tillsammans!

 

Fördelarna med Interaxo Organisation och Ledning för just dig och ditt team  

  • Full kontroll över samtliga kontrakt/avtal, med förfallodatum och notifikation.
  • Förhindra informationsläckor via epost. Separat styrelseportal för säker delning av alla dokument.
  • HR-portal med strikt åtkomstkontroll avsedd för känsliga handlingar och information om personalen.
  • Åtgärdslista från ledningen med full spårbarhet ger trygghet i vilka beslut som fattats när.
  • Enklare att uppfylla ständigt ökade krav från omgivningen vad gäller lagar och förordningar.

 

Begär offert på INTERAXO Organisation och Ledning

Översikt över Interaxo Organisation och Ledning

interaxo dokumenter håndtering samhandling

Organisatoriskt samarbete

Med ett slutet projektrum för samarbete internt får alla anställda snabbt översikt över och tillgång till uppdaterad, relevant dokumentation och information. Det kan t.ex. gälla information från ledningen, rutiner, arbetsregler, kontaktinformation m.m.

mobilapp avvikshåndtering byggeplass interaxo onsite

Styrelseportal med strikt åtkomstkontroll

En sluten  styrelseportal där ordföranden och ledamöter kan ladda upp, dela och kommunicera dokumentation. Samtliga dokument är tillgängliga för alla styrelsemedlemmar oavsett var de befinner sig. Full spårbarhet innebär att det aldrig råder något tvivel om var den senaste versionen finns sparad eller vem som har sagt vad och när . 

dokumenter og tegninger interaxo samhandling

Avtalshantering

Färdig mall för effektiv hantering av alla typer av avtal som företaget och de anställda ingår och som ger full kontroll över företagets löpande avtal. Möjlighet att aktivera funktion  som meddelar ansvarig person innan avtalets utgång.

arbeidsflyt interaxo godkjenningsprosesser

Avvikelsehantering kopplad till ISO

Säker registrering, analys, ändring och implementering av avvikelser i enlighet med ISO-processen. Egen mall som uppfyller certifiering enligt ISO 9001-2008.

tegningshåndtering interaxo redigering

Ledningsportal som säkerställer compliance

Separat och sluten portal för företagsledningen. Detta säkerställer att regelsystemen efterföljs, och bidrar till bättre kontroll. Alla vet var den senaste versionen av dokumenten finns sparade. Innehåller färdiga mallar för godkännandeprocesser. Dessutom är det enkelt att spåra dokument utifrån dialoger, avtal och historik.  

tegningshåndtering interaxo redigering

Smidig åtkomst till allt via Interaxo app

Med Interaxo-appen har du alltid tillgång till alla de dokument, dagordningar och arbetsprocesser som du är involverad i, direkt från surfplattan – oavsett var i världen du befinner dig.

Begär offert på Interaxo Organisation och Ledning

Frågor? Du når oss på 070-600 68 60.  

Vi använder redan Interaxo: 

 

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.