Linnéuniversitetet i Kalmar valde Interaxo i projekteringsfasen

Linnéuniversitetet är ett av Sveriges nyaste lärosäten. Ett modernt, internationellt universitet med circa 40.000 studenter. och mer än 150 olika utbildningsprogram. Universitetet grundades 2010 genom en sammanslagning av Växjö Universitet och Högskolan i Kalmar.

Projekteringen av de nya universitetsbyggnaderna är i full gång och tanken är att hela universitetets verksamhet ska samlas i Kalmar, i anslutning till Kalmar hamn. De nya byggnaderna är tänkta att fungera som en bro mellan universitetet och staden. För att utnyttja ytorna optimalt och minska underhåll och energikostnader kommer man att bygga med passivhusteknik.

Utmaning

Beslutet om byggnation ligger hos universitetsledningen och projekteringsgruppen är beroende av en väl genomarbetad och detaljerad projektplan som kommer att presenteras under 2015. För att lösa uppgiften på bästa sätt har Linnéuniversitetet valt att implementera ett samarbetsverktyg, som bidrar till att säkerställa god kvalitet och ett gott samarbete under hela projekteringsfasen.

Lösning

Linnéuniversitetet valde att använda sig av Symetri Collaborations nya samarbetsverktyg Interaxo i projekteringsfasen. Hittills har universitetet använt sig av Interaxo som ett dokumenthanteringssystem med enkel och smart mappstruktur.
– Informationen om
Interaxo fick vi av en säljare på CAD-Q som vi har god erfarenhet från sedan tidigare. Redan från första stund kände vi oss övertygade om att Interaxo snabbt skulle ge oss tillgång till ett modernt användargränssnitt med alla funktioner vi behövde – och mer därtill, berättar Andreas Paulsson, fastighetsingenjör på Linnéuniversitetet.

”Det innebär at vi sparar värdefull tid och slipper riskera att missa uppdateringar som är relevanta för olika ansvarsområden.”  Andreas Paulsson, fastighetsingenjör
 

Erfarenhet

Linnéuniversitetet har använt Interaxo sedan augusti 2014 och är mycket nöjda. Hittills har de mellan 40 och 50 användare i systemet och räknar med att ha upp emot 100 användare i projektets kommande faser. Linnéuniversitetet har hittills använt Interaxo för att dela tunga ritningar och projektdokument. Paulsson är mycket nöjd med verktyget och uppskattar särskilt det enkla användargränssnittet.

– Tack vare drag and drop-funktionen i
Interaxo är det enkelt att dela dokument. Dessutom får man en tydlig översikt över hur projektet fortskrider med påminnelser och dagliga rapporter om vad som har skett, direkt i programverktyget. Det innebär att vi sparar värdefull tid och slipper riskera att missa uppdateringar som är relevanta för olika ansvarsområden, berättar Paulsson.

Just nu arbetar Linnéuniversitetet med att ta fram en enkel manual med information om hur man använder mappar med flera funktioner. Den nya manualen ska hjälpa involverade parter att använda sig av mer avancerade mappar för att på så sätt kunna arbeta mer effektivt i
Interaxo. På sikt kan detta även komma att ersätta all kommunikation via e-post i projektet.
– Användargränssnittet i
Interaxo är mycket användarvänligt. Dessutom erbjuder verktyget många spännande funktioner och möjligheter, som vi inte tagit i bruk ännu. De blå mapparna har en tydlig struktur och flera användbara funktioner, som t.ex. arbetsflöde och ändringshantering. Det är något som vi ser att det finns behov av, inte minst när vi går in i själva byggfasen. Möjligheten att kommentera direkt i Interaxo är också en funktion som vi kommer att använda oss av, eftersom det minskar behovet av kommunikation via e-post och hjälper oss att öka effektiviteten, avslutar Paulsson. 

Ta kontakt för ett informellt samtal om Interaxo Kontakta oss

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.