Lyse säkerställer effektiv projektstyrning

Lyse har använt sig av Interaxo (f.d. ProjektHotell) som gemensam samarbetsplattform sedan 2006.

Lyse har använt sig av projekthotell som gemensam samarbetsplattform sedan 2006.Lyse är en norsk industrikoncern inom energi, infrastruktur och telekommunikation. Bolaget grundades 1998 och ägs idag av 16 kommuner i Rogaland. Lyse säljer och producerar energi- och telekommunikationsprodukter. Bolaget har idag uppemot 1 000 anställda och omsatte under 2011 för 5,3 miljarder norska kronor.

Utmaning

Innan Lyse började använda sig av projekthotell körde man med e-post, räkneark, mötesprotokoll, SAP och andra verktyg tvärs över alla avdelningar i koncernen. Information, kommunikation och projektstyrning var utspridda på många olika system, vilket innebar stora utmaningar för användarna. Även om Lyse hade en god intern struktur och styrning på de olika projekten var användningen av alla de olika systemen mindre effektiv.

Lösning

Lyse har använt sig av projekthotell som gemensam samarbetsplattform sedan 2006. Projektledare Jonny Pedersen är mannen som gått i bräschen för att implementera användningen av projekthotellet i större projekt i Lyse. Han kan berätta att användningen har spridit sig internt i koncernen då flera medarbetare fått upp ögonen för verktyget. Lyse började använda projekthotell i samband med uppförandet av Jøssang kraftstation och har sedermera varit med och vidareutvecklat ny funktionalitet i samarbete med Symetri Collaboration. Funktionalitet som dokumenthantering och godkännandeprocesser, rapporter för oönskade händelser, säkra-jobb-analyser samt hantering av ändringar har varit grundläggande för bästa möjliga projektstyrning. Lyse har också beslutat att allt informationsutbyte, i form av e-post och mötesprotokoll, ska ske i projekthotellet för att säkerställa att samtliga projektmedlemmar har tillgång till den senaste informationen och på så sätt kan hålla viktiga deadlines.

Erfarenheter

Jonny Pedersen har använt konkurrerande samarbetsverktyg tidigare men ser helt klart fördelar med projekthotell: ”Interaxo är unikt i det att verktyget är mycket enkelt att administrera och att vi kan samordna allt på ett ställe. Våra användare signalerar att systemet är intuitivt, att det är lätt att lägga till nya projektmedlemmar och att rättighetskontroll styrs effektivt tack vare gruppindelningar med definierade nivåer för insyn. Projekthotellet ger oss en bra utgångspunkt för ett strukturerat projektarbete och vi kan med stolthet säga att samtliga av våra projekt under de senaste åren har levererats enligt projektplan och budget”, säger Jonny Pedersen, inhyrd projektledare och projekteringsansvarig på Lyse. Projekthotellet har varit ett värdefullt verktyg i processen kring färdigställandet av Jøssang kraftverk och nu som Lysebotn Kraftverk går ut på anbud kommer Interaxo åter att spela en viktig roll för säkerställande av utvecklingen samt färdigställande av projektet enligt deadline och budget.

 

Ta kontakt för ett informellt samtal om Interaxo Kontakta oss

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.