Norska banverket bygger Norges järnvägsnät

Efter att ha använt projekthotell sedan hösten 2011 har banverkets utbyggnadsavdelning haft positiva erfarenheter av verktyget.

Banverkets utbyggnadsdivision axlar byggherrerollen vid stora järnvägsutbyggnader och är bland landets största byggherrar i anläggningssektorn. Banverket förvaltar uppgifter inom drift, underhåll och utbyggnad av infrastruktur och hade under 2013 en total budgetram på över elva miljarder norska kronor för investeringar.

Utmaning

Med många stora utbyggnader och flera leverantörer och entreprenörer involverade i de olika projekten krävdes en samarbetsplattform för alla externa samarbetspartners. Målet var att hitta en gemensam lösning som kunde hantera dokumentationsflödet i projektfaserna hela vägen från projektering fram till färdigställandet. Samtidigt ville utbyggnadsdivisionen ha ett samarbetsverktyg som skulle ge bättre kontroll och styrning över de officiella dokumentationsleveranserna till och från projektens samarbetspartners.

ProjektHotell bidrar till ett effektivare och mer kontrollerat samarbete med våra externa samarbetspartners.

Hans Petter Sjøen, ansvarig för dokumentstyrning, banverkets utbyggnadsavdelning

Lösning

Banverket valde Projekthotell efter en anbudsrunda utlyst av utbyggnadsdivisionen i verksamheten. Verktyget är anpassat till utbyggnadsdivisionens behov så att alla projekt har tillgång via en gemensam mall som bidrar till god dokumenthantering och central styrning och kontroll i arbetsprocesser samt i samarbetet.

Erfarenheter

Efter att ha använt Projekthotell sedan hösten 2011 har banverkets utbyggnadsavdelning haft positiva erfarenheter av verktyget.

”ProjektHotellet bidrar till ett effektivare och mer kontrollerat samarbete med våra externa samarbetspartners. Alla officiella dokumentationsleveranser från våra leverantörer går via en distributions- och mottagningskontroll på projekthotellet. På så sätt säkerställer vi snabbare registrering av korrespondens, ritningar och andra dokument in i banverkets centrala system”, säger Hans Petter Sjøen, ansvarig för dokumentstyrning på banverkets utbyggnadsavdelning.

Ta kontakt för ett informellt samtal om Interaxo Kontakta oss

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.