Otra Kraft DA skapar energi

Otra Kraft driftar projektet uteslutande med Interaxo (f.d. ProjektHotell) som samarbetslösning och är mycket nöjda med verktyget.

Utmaning

Brokke Nord och Syd är ett stort projekt med många avtal som löper parallellt. Byggherrens huvudsakliga uppgift är att hantera alla avtal i projektet. Vid start hade byggherren ett tydligt önskemål om att använda en överskådlig plattform som var trygg och kunde erbjuda god ritningshantering samt möjlighet för flera interna arbetsrum.

"ProjektHotell är välorganiserat och överskådligt och bidrar till att ritningsöverföring och samarbete sker snabbt och smidigt."

Harald Kjetil Glendrange, projektledare på Otra Kraft DA

Lösning

Valet föll på ProjektHotell – ett verktyg som projektledare Harald Kjetil Glendrange redan hade goda erfarenheter av från tidigare projekt. Otra Kraft har i samarbete med Symetri Collaboration skräddarsytt lösningen utifrån sina behov och har fem olika rum där man håller koll på samtliga avtal och utvecklingen i projektet. Dessutom används ProjektHotell för internkommunikation och har ett gemensamt rum där gemensamma meddelanden och arbetsunderlag läggs ut.

Erfarenheter

Otra Kraft kör projektet uteslutande på ProjektHotell och är mycket nöjda med verktyget. De följer löpande upp ändringar och kan spåra relevanta steg i processen. Allt finns på ett ställe och med stora och komplexa avtal är översikten helt central för processen.

”ProjektHotell har många smarta och användbara funktioner, bl.a. när det gäller hantering av ändringar i de olika avtalen samt ritningshantering. Verktyget bäddar för ett gott samarbete mellan entreprenörer, leverantörer och byggherren”, säger Petra Marie G. Homme, projektsekreterare på Otra Kraft DA.

Bolaget ser även ytterligare potential i verktyget och vill använda det som samarbetsplattform i framtida projekt.
”ProjektHotell är helt enkelt en nödvändighet i vårt dagliga arbete. Att ha en lagringsplats där vi kan dokumentera alla steg i processen och dela all nödvändig information är helt avgörande för projektet”, säger Harald Kjetil Glendrange, projektledare på Otra Kraft DA.

Ta kontakt för ett informellt samtal om Interaxo Kontakta oss

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.