Ruta Entreprenør får snabbare översikt med projektportalen Interaxo

Möjligheten att beställa ritningar direkt till byggarbetsplatsen via projektportalen Interaxo kommer att förenkla vardagen för våra byggarbetare och spara värdefull tid.

Ruta Entreprenør grundades 2007, har 35 anställda och är ett helägt dotterbolag till Ruta AS. Sedan dess har företaget vuxit och kommit att bli en betydande aktör i Trøndelag i Norge och är i dag den största entreprenören i regionen. Företagets fokus ligger på kommersiella och offentliga byggnader i Trøndelag, men man utför också serviceuppdrag och har ramavtal med Trondheim kommun för flera byggnader i regionen.  

Utmaning

Ruta Entreprenør började som ett litet företag med små projekt. Allt eftersom kundportföljen utökades och projekten blev alltmer omfattande växte det fram ett behov av att systematisera informationsflödet i projekten. Valet föll på projektportalen Interaxo.

Lösning

Med hjälp av projektportalen Interaxo kan alla processer i byggprojekt integreras i samma plattform. Ruta Entreprenør har valt att använda vissa av de tillgängliga funktionerna i Interaxo, bland annat för hantering av ritningar och rapporter, samt för lagring och distribution av andra dokument. Alla som är inblandade i projekten har tillgång till all information, vilket innebär att projektledaren slipper att fungera som informationskanal. 

Ruta Entreprenør lyfter framförallt fram överskådligheten när de pratar om projektportalen Interaxo. De samlar t.ex rapporter och ritningar i så kallade "blå mappar", där alla projektintressenter har tillgång till den senaste versionen av den fil de letar efter. I motsats till flera andra system får användaren enkelt översikt över fildata och detaljer om senast gjorda ändringar. Varje natt skickas det ut ett e-postmeddelande om nya ritningar eller dokument som har lagts till i projektportalen. På så sätt säkerställer man att alla informeras om att det finns en ny version eller ett nytt dokument tillgängligt. 

- När vi ska lämna anbud på nya uppdrag lägger vi in anbudshandlingarna från byggherren i anbudsrummet, så att alla våra leverantörer och underentreprenörer har tillgång till informationen. På så sätt hjälper Interaxo oss att förenkla arbetet vid anbudsförfarande med flera leverantörer, berättar Christian Mulelid, HMS/KS-chef på Ruta och företagets administratör för projektportalen Interaxo.
 

”Möjligheten att beställa ritningar direkt till byggarbetsplatsen via projektportalen Interaxo kommer att förenkla vardagen för våra byggchefer och spara dem värdefull tid och onödigt extraarbete" Christian Mulelid, HMS/KS-chef Ruta Entreprenør

Erfarenheter

Ruta Entreprenør inledde sitt första Interaxo-projekt vid årsskiftet 2015 och har nu implementerat sitt fjärde stora byggprojekt. - Vi behöver ha tillgång till en projektportal, där vi alltid kan ta del av de senaste ändringarna i ritningarna, med enkel spårbarhet i versionshistoriken. De senaste ritningarna måste hela tiden vara lättillgängliga för dem som arbetar ute på våra byggarbetsplatser. Dessutom måste mötesprotokoll, rapporter, dokument från offentliga förfaranden m.m. kunna distribueras mellan aktörerna i projektet. Det gör vi snabbast och enklast genom Interaxo. Projektportalen Interaxo säkerställer ett bra och pålitligt informationsflöde mellan alla inblandade aktörer, vilket är en förutsättning för lyckade projekt. Vi är mycket nöjda med Interaxo, avslutar Christian Mulelid.  

 

Ta kontakt för ett informellt samtal om Interaxo Kontakta oss

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.