Teekay bygger tvärs över tidszoner

Läs om hur Teekay – ett av världens största bolag inom transport, lagring och produktion av olja och gas, använder Symetri Collaborations projekt- och samarbetsportal på ett mycket effektivt sätt.

Utmaning 

Med kontor över hela världen och en snabbt växande verksamhet var det viktigt för Teekay att hitta en effektiv metod för samarbete över stora avstånd och i olika tidszoner. Bolaget ville ha ett system utan e-post som huvudsaklig kommunikationskanal och gå över till en dynamisk plattform med god överblick. Målet var att få ett effektivare arbetsflöde i en rad olika projekt.

Med denna lösning får vi en mer interaktiv arbetsdag. Vi har alltid god överblick över projekten och arbetar effektivt tillsammans mot ett tydligt gemensamt mål.

Merete Grov Thorsen, Document Management, Teekay Shuttle and Offshore Services (TSO)

Lösning

Teekay Shuttle & Offshore har använt Symetri Collaborations projekt- och samarbetsportal sedan 2011 och har idag cirka 150 användare kopplade till verktyget. I samarbete med JOINT har bolaget utvecklat en struktur med flera interaktiva arbetsrum som utgör ramverket för Teekays projekt. Därigenom kan Teekay ta in olika samarbetspartner som är knutna till projektet, samla alla processer på ett ställe och säkerställa att alla arbetar utifrån samma standard.

Erfarenheter

Teekay Shuttle & Offshore har upplevt fler fördelar och lyfter fram dokumentgodkännande som en av de arbetsprocesser som effektiviserats efter implementeringen.

”Man kan enkelt kvalitetssäkra teknisk dokumentation under byggprocessens gång genom att kommentera och revidera olika dokument och processer direkt. Lösningen är intuitiv att använda och dokumenten är lätt tillgängliga för alla inblandade, vilket underlättar för oss att uppfylla de många standardkrav som finns i vår bransch”, säger Merete Grov Thorsen, Document Management i Teekay Shuttle & Offshore.

Andra fördelar med lösningen är mindre belastning på interna IT-resurser, mindre e-post och minskade papperskostnader. Större öppenhet i arbetet är en annan viktig fördel som Teekay lyfter fram.

”Arbetsprocessen och effektiviteten vi uppnår genom att använda Symetri Collaborations projekt- och samarbetsportal följer oss från start till slut i projektet och ger alla inblandade god översikt och en mer interaktiv och effektiv arbetsdag”, säger Thorsen.

Ta kontakt för ett informellt samtal om Interaxo Kontakta oss

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.