Samverkan

5 anledningar till att använda ett besiktningsverktyg på byggarbetsplatsen

Med CHECKD slipper du att ha med dig papper och penna vid besiktningar, vilket både förenklar och effektiviserar ditt arbete. Vi har sammanställt de fem främsta anledningarna till varför du bör titta närmare på just CHECKD.


...

Av Kim Wittusen - 2017-10-02


1. Du sparar värdefull tid vid besiktningar 

Om du ska genomföra en besiktning på det gamla hederliga viset, går mycket av tiden åt till att överföra information från det ena stället till det andra. Med papper och penna i hand klottrar du febrilt ner allt du måste komma ihåg, för att sedan lägga in informationen i Excel eller annat format och därefter skicka den vidare till berörda parter via e-post.
Visst hade det underlättat om du hade kunnat lägga in all information digitalt, direkt från fältet? Om inte annat hade det sparat en hel del tid. Genom att lägga in informationen direkt i mobilen eller läsplattan får alla berörda parter omedelbart tillgång till informationen.

Tid är som bekant även pengar och genom att arbeta digitalt slipper du en massa tidsödande manuellt arbete på kontoret.

Dessutom finns samtliga projektdokument, inklusive bygghandlingar och ritningar, alltid sparade på en och samma plats i uppdaterad version. Enklare kan det knappast bli.

2. Snabb och effektiv fördelning av arbetsuppgifter 

Redan vid besiktningen vet du av erfarenhet vad som måste göras och av vem. Med ett visuellt fältverktyg kan du gå runt på byggarbetsplatsen med ritningarna framför dig, lägga in avvikelser som måste hanteras och ange vem som ansvarar för att få det gjort.

Rapporten är klar i samma stund som du lämnar området. Du slipper med andra ord att lägga tid på uppgiften när du kommer tillbaka till kontoret, vilket sparar både tid och pengar åt företaget, samtidigt som arbetet blir mer överskådligt för dem som ska utföra eventuella åtgärder. Snacka om effektivitet! 

3. Full kontroll på arbetsuppgifterna  

Delegera, skriva listor, skriva ut, fördela, göra ändringar, samla in tidigare listor, skriva ut på nytt, fördela...

Du känner kanske igen mönstret från checklistor och fördelning av arbetsuppgifter? Det finns mycket som kan förorsaka ändringar i en lista som man lagt tid och tankekraft på. Tidpunkten för en viss leverans kan ändras, en person kan bli sjuk så att någon annan måste ta över och det kan dyka upp oförutsedda händelser som kräver ändringar.

Vi är ganska säkra på att du håller med om att det vid sådana tillfällen verkligen hade underlättat att ha full koll på aktuell status för de olika arbetsuppgifterna. Genom att implementera en digital lösning får du den översikt du behöver. Du kan enkelt följa projektets utveckling och ta del av avvikelser och aktuella tidsramar. Dessutom kan du känna dig säker på att alla berörda parter använder sig av samma dokument.

4. Förbättra kommunikationen  

Om du snabbt vill lämna ett besked till samtliga berörda parter i projektet, eller framföra något speciellt till någon på andra sidan byggarbetsplatsen, kan du skicka ett meddelande direkt från CHECKD. Du kan med andra ord kommunicera med övriga projektmedlemmar, utan att behöva ringa runt eller bombardera dem med mail eller sms.

Dessutom kan du lägga in kommentarer till ansvarig person direkt i de uppgifter som ska utföras, vilket underlättar kommunikationen ytterligare. Självklart sker all kommunikation i realtid med fullständig spårbarhet!

5. Du tar del i den digitala utvecklingen på byggarbetsplatsen

Byggarbetsplatsen är redo för förändring, men för att det ska lyckas måste byggbranschen ta ett rejält kliv framåt och våga satsa på digitala samarbetslösningar. 

Även om det kan kännas skrämmande att lämna gamla invanda rutiner, är det en absolut nödvändighet. Tiden för post-it lappar samt penna och papper är verkligen förbi – och ju förr man hänger på den digitala trenden, desto bättre är det.

Inte nog med att det är kostnadsbesparande, skapar konkurrensfördelar, minimerar risken för fel och förbättrar säkerheten vid hantering av dokument – det är dessutom ganska spännande!

LÄS MER om CHECKD och ladda ned en KOSTNADSFRI e-bok om "Hur man genomför en effektiv besiktning" HÄR.

Läs mer om Interaxo

Les også

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.