Successtories

5 anledningar till att du behöver ett tidsrapporteringssystem

Vad hände med tiden? Det är det många som frågar sig under arbetsdagen. För företag som fakturerar per timme kan det emellanåt vara svårt att få en översikt över tidsrapporter, tillgängliga resurser, sjukfrånvaro och semesterplanering. Vid sådana tillfällen är ett tidsrapporteringssystem A till Ö. Idag finns det både enkla och smarta lösningar som man kan använda sig av, oavsett om man är egenföretagare eller ingår i en större koncern. Osäker på om det är något för dig? Då är du nog inte medveten om de fördelar ett digitalt tidsrapporteringssystem kan medföra. I texten nedanför presenterar vi fem av fördelarna.


...

Av Anne Marit Nygård - 2017-12-12


1. Mer översiktlig resursplanering 

Alla projekt kräver noggrann planering. Man måste veta hur många medarbetare som är tillgängliga vid olika tidpunkter, säkerställa att arbetsbelastningen för befintliga resurser inte är orimlig och att fastslagen budget hålls. Alla som har planerat ett projekt vet att allt detta inte följer per automatik.

Med ett webbaserat tidsrapporteringssystem kan de anställda själva lägga in planerad frånvaro tidigare. Helgdagar för aktuellt år registreras per automatik. På så sätt får man en komplett översikt över tillgängliga timmar från/för dina anställda, baserad på semester, ledighet, helgdagar och sjukfrånvaro, vilket gör det enkelt att planera projekten utifrån fastställd budget och medarbetarnas kapacitet och tillgänglighet.

2. Mindre oförutsedd frånvaro 

Många företag upplever en nedgång i oförutsedd frånvaro vid digitaliserad tidsrapportering, vilket naturligtvis även återspeglas i företagets effektivitet. Sjukfrånvaro kan man naturligtvis inte styra över, men med ett digitalt tidsrapporteringssystem kan de anställda själva planera sin tid, även när det inträffar något oförutsett. 

3. Enkelt och tidsbesparande 

I ett användarvänligt tidsrapporteringssystem ska det vara enkelt att registrera timmar. Via nätet kan medarbetarna gå in i systemet och registrera sin arbetstid. De kan även lägga till en beskrivning av vad de gjort och sortera utifrån olika faser eller aktiviteter.

Tidsrapporterna skickas till projektledarna som i sin tur kan godkänna och redigera dem. 

4. Enklare att få rätt betalt

Korrekt fakturering vid tidsrapportering vållar många företag huvudbry. Det är viktigt att kunden faktureras rätt belopp och att angiven tid stämmer. Utan ett digitalt tidsrapporteringssystem kan detta emellertid bli en rejäl utmaning.

Håll med om att det skulle underlätta om man kunde skapa fakturautkast automatiskt allteftersom timmarna registreras och kostnader tillkommer i projekten? Och om alla fakturor skickades ut elektroniskt via systemet? Om all information om priser och referenser finns inlagda som standard, ökar också sannolikheten för att fakturorna blir korrekta.

5. Alla får bättre översikt

Vissa anställda blir nervösa bara de hör ordet tidsrapporteringssystem. De kan uppleva att de ständigt övervakas och att företaget inte litar på dem eller värdesätter deras arbete. Därför är det oerhört viktigt att man förmedlar de positiva effekterna av att implementera ett tidsrapporteringssystem. Ökad förståelse kommer nämligen att gynna alla i det långa loppet. Några av fördelarna är att de anställda får bättre översikt över sina egna projekt, flex- och frånvarotimmar samt hur planen ser ut för de kommande veckorna. En annan fördel är att projektledarna får bättre kontroll över projektekonomin. Dessutom kan ledningen ta del av olika rapporter som kan användas för att planera hur verksamheten ska bedrivas i framtiden.

Vi på Symetri Collaboration erbjuder våra kunder lösningen Moment. Moment är ett verktyg som är skräddarsytt för effektiv projektledning, tidsrapportering, fakturering och resursplanering. Vill du veta mer om Moment? Då är du välkommen att kontakta oss för ett oförpliktande samtal!

 

 
Läs mer om Interaxo

Les også

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.