Säkerhet

6 viktiga anledningar till varför du bör använda molnbaserade lösningar

Användningen av molntjänster har ökat lavinartat den senaste tiden och att lagra data och information i molnet är på god väg att ersätta traditionell lagring. Prognoser från Gartner Group visar att 80 procent av alla amerikanska företag kommer att ha implementerat en molnbaserad lösning före utgången av 2016 I Norge ser vi samma trend. Allt fler företag och branscher anser att det är dags att ta steget över från egna system till molnbaserade lösningar, vilket också förklarar den ökade efterfrågan som vi på Symetri Collaboration upplevt de senaste åren. För bara några år sedan spåddes molntjänster bli en övergående trend. Många ansåg att molntjänsterna inte lämpade sig för lagring av känslig information och kunddata. Men nu har alltså pendeln svängt. Dagens molntjänster är ett utmärkt alternativ för företag som vill säkerställa låg risk, lägre kostnader och förbättrad säkerhet. I texten nedanför kan du läsa mer om de 6 vanligaste anledningarna till varför företag väljer att ta steget över till en molnbaserad lösning:1. Förbättrad säkerhet  

Många molnbaserade tjänsteleverantörer kan erbjuda samma eller högre säkerhetsnivå än vad de största företagen gör. 

Molntjänster har satt en helt ny standard när det gäller lagring av känsliga kunddata. Under de senaste åren har leverantörerna optimerat sina produkter med. t.ex. automatiserade processer, certifieringar och andra mekanismer i syfte att uppnå maximal säkerhet. 

2. Lägre kostnader

Molntjänster kan hjälpa ditt företag att spara in på kostnaderna. 

Genom att använda er av molntjänster behöver ni inte investera i hårdvara, lagringsutrymme, infrastruktur eller programvara. Mot en fast månadsavgift betalar ni istället för det ni använder, baserat på antalet användare och datavolym. 

Företaget kan även eliminera en hel del av de kostnader som följer av traditionell datalagring tack vare minskat behov av elförbrukning, kylning, utrymme samt lagrings- och nätverksinfrastruktur. Dessutom kommer IT-avdelningen kunna frigöra massor av tid till andra arbetsuppgifter. 

Med en molntjänst får slutanvändaren tillgång till dokument som enkelt kan uppdateras tryggt och säkert – när som helst och från vilken enhet som helst. När en molntjänst dessutom innehåller funktioner för att spåra ändringar, hantera olika versioner och säkerställa god åtkomstkontroll – vilket du får med en molntjänst från Symetri Collaboration – blir det både enklare och säkrare att samarbeta med dokument.  

Alla ändringar i dokumenten registreras i molntjänsten, vilket minimerar risken för fel och missförstånd och gör alla fysiska leveranser av data överflödiga. Data och dokument kan även delas mellan interna och externa projektintressenter och projektmedlemmar. Genom att dela information i molnet säkerställer ni att den senaste versionen alltid finns tillgänglig, samtidigt som ni slipper skicka filer mellan er med e-post. 

4. Lägre ris

Användningen av molntjänster kommer att hjälpa ditt företag att uppfylla kraven på säkerhet och flexibilitet. 

De flesta företag har varken certifierade kontrollprocesser eller resurser för underhåll av datalagring. Leverantörer av molntjänster kan hjälpa ditt företag att skydda era data med automatiska backupfunktioner och – inte minst – lagring av stora mängder data. 

5. Kompetens och support

Med molnlösningar elimineras och förenklas många av de uppgifter som traditionellt sett utförs av IT-avdelningen på ditt företag. 

Eftersom infrastrukturen redan har implementerats av leverantören slipper ni lägga tid på att installera, konfigurera, testa och underhålla såväl mjuk- som hårdvara 

Leverantörer av molntjänster har en unik kompetens när det gäller datasäkerhet och effektivt samarbete. De erbjuder de flesta tjänster inom support och underhåll, så att företagets IT-team istället kan koncentrera sig på andra arbetsuppgifter. Tack vare garanterad tillgänglighet finns det endast liten eller ingen risk för driftstopp – en väsentlig skillnad om man jämför med lokala servrar, uppgraderingar och traditionellt underhållsarbete.

6. En mer flexibel lösning 

Leverantörerna kan skräddarsy lösningar som passar just ditt företag och som kan hantera stora mängder data. 

Detta är den främsta anledningen till varför så många företag väljer att ta steget över till molntjänster. Den ständigt växande mängden data är ett stort problem för många företag. Alla data måste sparas och arkiveras, oavsett om det gäller e-post, filer, dokument, ritningar, videor eller bilder. 

Man kan alltid skaffa mer lagringsutrymme, men på lång sikt är det knappast en kostnadseffektiv lösning. Genom att använda sig av en molntjänst kan företaget enkelt köpa obegränsat med lagringsutrymme.

Som kund kommer du även att få tillgång till den senaste teknologin och erbjudas infrastruktur, säkerhet och flexibla lösningar som kan bidra till att minska riskerna och kostnaderna och förbättra företagets IT-effektivitet.

Steinar Svinø
VD, Symetri Collaboration AB

Källor: 

Gartner, 2. juli 2008: Seven cloud-computing security risks
Gartner 1. Oktober 2014: The Top 10 Cloud Myths

Om Symetri Collaboration

Vi på Symetri Collaboration har arbetat med molnbaserade projektportaler för mindre och större projekt och företag i mer än 12 år. Våra kunder har projekt över hela världen och utbyter data med varandra med hjälp av våra molntjänster. Drift och underhåll sker från 3 datacenter i Norge. Vår drifttjänst är certifierad enligt ISO 27001 och har en garanterad tillgänglighet på 99,5 % med övervakning dygnet runt, 365 dagar om året. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur ditt företag kan dra fördel av att utbyta data och etablera arbetsprocesser i molnet. 

Les også

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.