Successtories

Byggnation av ny A-flygel vid Universitetssykehuset i Nordnorge

Redan i början av 2000-talet insåg ledningen vid UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge) att sjukhusets kapacitet var alltför begränsad. Därför började man 2009 planera för en utbyggnad, men det dröjde ända till 2015 innan startskottet gick för byggnationen av den nya A-flygeln. Det var naturligtvis en betydelsefull dag för UNN. När den nya flygeln står klar kommer man att ha ett regionsjukhus med tillräcklig kapacitet ända fram till 2030 och kunna bedriva verksamhet och ta emot patienter från hela Nordnorge.


...

Av Anne Marit Nygård - 2017-11-14


När man skulle utse byggentreprenör föll valet på Consto och OEC hyrdes in som projektledare hos byggherren. Den färdiga byggnaden kommer att omfatta 22 000 kvadratmeter, ha en budgetram på knappt 1,6 miljarder norska kronor och inrymma avdelningar för laboratoriemedicin, operationsverksamhet och anestesi, fysisk och medicinsk rehabilitering, öppenvård samt blodprovstagning. Den nya A-flygeln kommer även inrymma utrymmen för mer avancerad cancerkirurgi och specialrehabilitering.

Flygeln kommer att stå klar och kunna tas i bruk runt årsskiftet 2017/2018.

Utbyggnaden av UNN är ett omfattande byggprojekt med stora investeringar i teknisk utrustning och många inblandade aktörer. 

 

 

Kontrollen upprätthålls med Interaxo  

"Bra kommunikation och planering är helt avgörande i stora byggprojekt. Då är det också väldigt fördelaktigt att ha ett system som Interaxo, som gör det möjligt att samarbeta på en gemensam plattform under hela projektet och spara ner all information för enkelt åtkomst i framtiden. Vi använder Interaxo till ändringshantering, avvikelser, meddelanden och ändringsordrar som initieras av byggherrar och användare – dvs. ändringar som kommer från kliniken och från ansvariga för teknisk drift", berättar Ole Nupen, projektledare på OEC.

"Vi har även använt Interaxo för att hålla koll på de punkter som kräver åtgärd under projektets gång. Entreprenören registrerar avvikelser och meddelanden och därefter kan vi gå in och göra beställningar i själva systemet i rollen som byggherre. När projektet är slutfört kommer vi att ha en riktigt bra översikt över allt som skett under projektets gång och vara säkra på att alla punkter åtgärdats. Samtliga avvikelser, meddelanden och beställningar kommer att vara inlagda i systemet och det finns även loggar som visar vem som har sagt vad och när. Med Interaxo kan vi helt enkelt förbättra effektiviteten i våra projekt."

Läs mer om Interaxo

Les også

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.