Samverkan

Därför är det ett ökande behov för samverkan i byggbranschen

Megatrender inom digital design, parallell prosjektering och styrsystem skapar stora mängder information och större behov för samverkan.


...

Av Steinar Svinø - 2017-05-12


– Informationsmängden i projekten är 60 gånger större i 2015 än den var i 2004. Om du bara ser på mängden e-poster som utväxlas under ett projekt, så har den ökat dramatisk. E-poster används i alla sammanhang, och administrationen av denna kommunikation är en utmaning, säger Sverre Tiltnes, direktör i Bygg21.

I arbetet med att effektivisera branschen är Bygg21 aktiva inom tre stora trender inom design, administration og dokumentation. Trender som vill ytterligare öka informationsmängden och kraven till samverkan de kommande åren.

Digital design

Utvecklingen av verktyg för digitala modeller i byggbranschen har skapat enorma möjligheter, men också stora mängder information som måste administreras.

– Inom design ser vi ett ökande användande av samverkande projektering, också kallad concurrent engineering, och BIM. Ett projekt har ofta modeller i både 3D, 4D og 5D som flera jobbar med samtidigt. Detta skapar enorma mängder data som måste handteras på ett effektivt sätt. Att man förvaltar samtliga verisioner av dokumenten är centralt i detta, säger han.

Samverkande projektering

Samverkande projektering skapar behov för bättre system både för administration och samarbete.

– Vi ser ständigt mera avancerade administrativa och produktionsorienterade system inom produktionsplanering, kontraktsförvaltning, personalförvaltning, logistik, automatisk spårning och produktsök. Dylika system skapar stora informationsmängder som måste administreras effektivt, säger Tiltnes.

Större krav på dokumentation

Kraven på dokumentation när ett bygge färdigställs, as-built dokumentation, ökar också.

– Internationella investerare som köper egendom i Oslo, köper inte byggnader som inte är noga dokumenterade och certifierade. Investerarna ska veta att de får det som de betalar för. Det ställs mycket högre krav än vi är vana vid, säger Tiltnes.

Dokumentförvaltning

Goda verktyg för samverkan, rörande kontrakt, BIM-modeller, ändringar och avvikelser är en förutsättning för felfria projekt.

– En av de största utmaningarna i dag är att hitta dokumenten. Kontraktsrelaterade villkor kan förmedlas i en epost som blir juridiskt bindande. När kontraktet ska avräknas kan det uppstå konflikter. Det kan bli en utmaning att hitta en e-post eller en bilaga som ligger gömd bland tiotusen eposter, säger han.

Tiltnes menar att risken för konflikter kan reduceras med enkla administrativa grepp.

– Generellt är det viktigt att alla jobbar med samma dokument och delar dem på ett effektivt sätt, så att man hela tiden vet vilka dokument som gäller. Detta kräver god förvaltning av dokumenten som det jobbas med, säger han.

Flexibla verktyg

När man väljer administrationsverktyg är det viktigt att avklara kraven till dokumentation och hur den ska delas.

– Det viktigaste är att lösningen fungerar i förhållande till projektets villkor. Systemutvecklare och tjänsteleverantörer blir hela tiden bättre på att leverera flexibla system, avslutar han.

Les også

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.