Samverkan

NUVA använder Interaxo i miljöprojektet «Sanering av Oskarshamns hamnbassäng»

Projektet «Sanering av Oskarshamns hamnbassäng» är ett spännande miljöprojekt som är statligt finansierat i Sverige. Över 1000 ton tungmetaller och stora mängder dioxiner som är bundet i 500.000 kubikmeter bottensediment ska muddras och tas bort. Detta projektet anses som Nordens största miljöprojekt genom tiderna och det Belgiska företaget Envisan är huvudentreprenör. NUVA står för samtliga dykoperationer i projektet som sträcker sig över flera år.


...

Av Anne Marit Nygård - 2017-09-04


Oskarshamns hamn har i längre tid varit en av Sveriges mest förorenade hamnar. I mer än 20 år har kommunen jobbat med att undersöka den kritiska föroreningssituationen och planlagt en upprensning i hamnbassängen som mynnar ut i Östersjön. Detta är Sveriges hittills största delvis finansierade saneringsprojekt och genomförs i perioden 2016-2019. Målet med projektet är att beskydda Östersjön mot framtidiga läckage av miljögifter som koppar, kadmium, bly och dioxiner osv.

NUVAs roll i detta projektet är att avlägsna alla objekt som kan vara till hinder för muddringen på havsbottnen. Det kan vara allt från timmerstockar till båtvrak och annat som har en diameter på mer än 15 centimeter. Objekten fäster sig i havsbottnen och det enda sättet att lösa detta på är att ta bort dem. NUVA söker metodiskt genom havsbottnen med sina dykare och när de möter på objekt så fraktas dessa till ytan med kran.

”Personligen känns det gott att kunna bidra till något som kommer framtidiga generationer till godo. Det är många stugägare i detta området som tycker om att fiska. Vårt hopp är att de snart ska få se effekten av vårt arbete i form av ett bättre miljö i sjön och mera fisk och annat liv”, berättar NUVA-dykare Dan Söderberg.

Interaxo som projektportal och samarbetslösning i projektet

Det är enormt många aktörer involverade i ett projekt som detta. Därför är det extremt viktigt för NUVA att alla kan samarbeta tätt för att få allt till att fungera smidigt utan fel och förseningar.

”Vi använder Interaxo för att vi tycker det är ett enkelt hjälpmedel som många användare enkelt kan koppla sig till för att få en översiktlig hantering av alla projektdokument. Man kan ju lägga upp sin Interaxo precis som man gjorde med en gammal projektpärm, bara att allt är digitalt. Den har förenklat väldigt mycket för oss egentligen”, berättar Lucas Sander, projektledare i NUVA AB.   

Sparar tid och har tillgång till all information i en och samma portal

"Den största fördelen med Interaxo är att vi som entreprenör sparar mycket tid. Detta är viktigt för oss, men också för våra dykare. Interaxo är också ett enkelt sätt att komma i kontakt med oss på", säger projektledare på projektets belgiska entreprenör Envisan, Sofie Herman.

"Det är otroligt enkelt att få tillgång till all information via en och samma portal. Därfor tycker jag om Interaxo", avslutar dykare Dan Söderberg.

 

Läs mer om Interaxo

Les også

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.