Apricon i byggprocessen

Apricon är ett webbaserat projektnätverk som hjälper byggprojekt att kommunicera
och dela dokument på ett enkelt och effektivt sätt.

Tjänsten är utvecklad av människor från byggbranschen i nära samarbete med projektutvecklare, projektörer, entreprenörer och förvaltare. Apricon kan användas för att dela dokument och kommunicera med alla inblandade i ett byggprojekt i alla skeden av byggprocessen. Från det tidiga skedet med förstudier och programarbete via projektering, inköp och produktion till förvaltning.

Du väljer vilka tillval och funktioner du behöver och vill använda i projektet. En enkel och kraftfull dokumenthantering är basen i plattformen. Kombinera med bland annat Ärendehantering, Workflow och Publicera paket. Projektets förutsättningar och behov får bestämma dokumentstruktur, arbetssätt, tillvalsmoduler, anpassningar och eventuell utbildning av projektgruppen. Apricon är anpassningsbart, användbart och kraftfullt.

I portalen får du en översikt av händelser i dina projekt, nyheter från branschen och möjlighet att skapa din egen kontaktista.

Vi hjälper dig, din kontaktperson på Apricon är tillgänglig under hela projekttiden som support och bollplank.

Projektutveckling

Redan i ett tidigt skede är det viktigt att alla snabbt och smidigt har  tillgång till samma information. Med Apricon får du säker och effektiv gemensam kommunikation.

Rekommenderade moduler:

  • Dokumenthantering
  • Visuell frågetavla för engagerande möten och dokumentation av beslut.

Projektering

Kommunicera snabbt och säkert under projektering och produktion. Säkerställ att all relevant dokumentation finns för överlämning till förvaltning.

Rekommenderade moduler:

  • Dokumenthantering
  • Visuell frågetavla för engagerande möten och dokumentation av beslut.
  • Workflow – överblick och kontroll på handlingarnas status.
  • Publicera paket – förfrågningsunderlag och entreprenadpaket för smidigare upphandling och produktion.
  • Ärendehantering – dokumentation av fråga/svar och avvikelser.

Förvaltning

I Apricon kan du automatisera kritiska processer med arbetsflödesmallar och på så sätt förbättra effektiviteten i arbetsgruppen och i dina projekt. Arbetsflödet visar exakt hur ni arbetar och hur projektet fortlöper.

Skapa ett levande arkiv med Apricon så att uppdaterade handlingar alltid finns tillgängliga för drift och underhåll samt framtida ombyggnader.

Rekommenderade moduler:

  • Dokumenthantering
  • Ärendehantering för felanmälningar och ändringar.

Vill du veta mer eller få support?

Telefon: +46 (0) 8 455 53 30
Email: info@apricon.se

Logga in Apricon

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.