Visuella Tavlor skapar en gemensam förståelse för vad byggprojekt förväntas leverera.

Beställ en demo Ladda ner produktblad

Det största problemet i projekt är vanligtvis avsaknaden av en gemensam projektöversikt där det tydligt framgår vad som ska levereras, när det ska levereras och av vem. Med Visuella Tavlor får ni:

interaxo dokumenter håndtering samhandling

Översikt

Ett verktyg där alla projektdeltagare kan se status för projektet

arbeidsflyt interaxo godkjenningsprosesser

Uppföljning

Frågor och svar-tavlor är ett hjälpmedel som underlättar hanteringen av de frågor och svar som uppstår i ett projekt. 

mobilapp avvikshåndtering byggeplass interaxo onsite

Framsteg

Skapa övergripande projektramar och lägga till milstolpar. Visuella statusindikatorer med översikt över leveranser,ev frågor och hur projektet framskrider.

Visuella Tavlor – ett verktyg för VDC och ICE

Att planera ett byggprojekt är ett tidskrävande arbete med många fallgropar, men genom att använda dig av visuella tavlor kan du effektivisera arbetet och skapa en tydlig översikt över projektet. Tack vare att den visuella presentationen bygger på en kombination av VDC-- och ICE-metodik blir det betydligt enklare att planera och utforma projekt med större precision redan från uppstart.

Visuella  tavlor er digitala tavlor som säkerställer effektiva byggprojekt med tydlig översikt.

Skärmdumpar av Visuella Tavlor

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.