Få full kontroll över dina projekt med Interaxo!

Interaxo är en säker plats för samarbete och dokumenthantering i molnet. Det är enkelt att implementera och blir snabbt en naturlig del av arbetsflödet. Om du frågar dig vilken funktion Interaxo fyller och vem det är framtaget för, är svaret enkelt: Interaxo kan användas i alla typer av projekt och av alla företag och erbjuder dessutom en rad fördelar. 

Ladda ner produktöversikten som PDF

 

 •  
  Bas
  Bygg och anläggning
  Organisation och ledning
 • Enkelt samarbete 
  med interna och externa aktörer

 • Dokumenthantering med versionskontroll
  ladda upp, läs och dela dokument.

 • Arbesflöde
  stegvist arbetsflöde för kontinuerlig utveckling och förbättring och anpassat efter era processer. Enkelt att upprätta och konfigurera egna arbetsflöden, vilket är unikt för Interaxo.

 • Åtkomstkontroll och spårbarhet  
  enkelt att bestämma vem som ska ha tillgång till olika projektrum och dokument. Allt är spårbart.

 • Ärendehantering med tidsfrist
  gör det enkelt för de ansvariga att följa upp olika uppgifter.

 • Importera och exportera
  filer, poster och medlemslistor.

 • Ritningshantering med ändringshistorik  
  samt publicering av bygghandlingar. Bäst på marknaden!

   
   
 • Multiimport av stora mängder
  filer och poster med automatisk ändringshantering.

   
 • Arkivering av poster
  låser allt innehåll och förenklar överföringen till arkivsystem.

   
 • Utskriftsbeställning
  beställning av ritningar m.m. direkt från Interaxo till din kopieringsfirma.

   
 • Viewer
  med stöd för mer än 100 filformat, inklusive CAD-filer

 • Textverktyg med godkännandehantering och publiceringsfunktion 
  - gör markeringar och lägg till text och figurer direkt i viewern 
  - lägg till ändringsmarkeringar och kryssrutor 
  - skriv ut till PDF/TIF med samtliga markeringar synliga

   
 • BIM
  integrerad viewer för IFC-filer.

   
   
 • Ändringar och avvikelser
  egen process för effektiv ändrings- och avvikelsehantering.

   
 • Avtalshantering
  med förfallodatum och påminnelse om förfallodatum.

   
   
 • Styrelseportal
  sluten portal för säker och spårbar delning av styrelsesdokument.

   
   
 • Ledningsportal 
  som säkerställer bättre kontroll för ledningen.

   
   
 • Anpassad mall för registrering av avvikelser och förbättringar
  Processen kan användas som stöd i en ISO 9001-certifierad organisation

   
   
 • HR-portal
  med strikt åtkomstkontroll avsedd för känsliga handlingar och personalinformation. 

   
   
 • Interaxo​ on-Site
  registrera avvikelser i vår egenutvecklade app, utan fördröjning. Fungerar även utan mobiltäckning.

   
 • Interaxo Mobile
  mobilapp som ger dig åtkomst till Interaxo när och var du vill.

Vi använder redan Interaxo:

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.