Våra rådgivare är din sparringpartner

De bland våra kunder som använder sig av vårt rådgivnings- och kursutbud upplever att projektet mycket snabbare når den punkt där de sparar tid, pengar och resurser. Se därför till att man i ett tidigt skede i projektet kommer i kontakt med våra rådgivare. Detta ger dig och ditt projekt en unik möjlighet till kunskapsöverföring. På så sätt säkerställer du optimal användning av Interaxo. Tillsammans går vi igenom värdekedjor, processer och typiska problemställningar i projektet. Vi har god erfarenhet av vad som är bästa praxis i liknande projekt och ser till att du får en samarbetslösning med tillhörande arbetsprocesser som kan spara projektet mycket tid och pengar. Vi levererar också skräddarsydda kurser så att administratörer och användare av Interaxo snabbt kommer i gång med samarbetslösningen.

Vi är med hela vägen

Du bestämmer i vilken omfattning projektet behöver rådgivning. Vissa väljer att använda våra rådgivare vid behov i samband med omorganisation, omstrukturering eller när man vill upprätta nya användningsområden i Interaxo. Andra använder löpande våra rådgivare som sparringpartners under hela projektet för att säkerställa bästa praxis. Exempel på rådgivningstjänster:

Uppstartsworkshop

Vi rekommenderar att du så tidigt som möjligt i projektet tar hjälp av våra rådgivare för att definiera och skapa en övergripande struktur för projektrummet. Tillsammans går ni igenom specifika behov så att alla allmänna och avtalsspecifika processer och rollbaserade tillgångar anpassas till samarbetsbehovet i projektet. Vår erfarenhet är att en grundlig uppbyggnad av strukturer och arbetsmetoder i ett tidigt skede är en investering du får nytta av under hela projektperioden.

Regelbunden revision

Vi rekommenderar att våra rådgivare anlitas för regelbundna revisioner och ändringar av befintliga projektmallar för att fånga upp och implementera goda erfarenheter som gjorts i projektet. Kontakta din rådgivare så följer vi upp dig vid avtalade tidpunkter.

Löpande konsulthjälp

I stora krävande projekt kan det vara en fördel med kontinuerlig vägledning och utvärdering. Våra rådgivare är erfarna och vet hur en rad problemställningar som dyker upp allteftersom projektet utvecklas kan lösas på bästa möjliga sätt i Interaxo.

Våra kurser

Administratörskurs – Nyckeln till framgång

För alla nya kunder rekommenderar vi en heldags administratörskurs. Administratörsrollen är viktig om man ska lyckas med implementeringen av Interaxo. Utöver att verka för en ändamålsenlig struktur i projektrummen är det viktigt att administratören förstår och skapar en rollbaserad åtkomststyrning i det enskilda projektrummet.

Användarkurs – Kom snabbt igång

När en lämplig samarbetsstruktur byggts upp i projektrummet rekommenderar vi en halvdags introduktionskurs för nya användare. På så sätt får användarna snabbt inblick i Interaxo och projektet kan skörda vinsterna av arbetet tidigare. Vi skräddarsyr alltid användarkurserna utifrån projektets samarbetsbehov och struktur. Projektdeltagarna får en genomgång av strukturen i rummet och det arbetsflöde som ligger till grund för processer och andra viktiga delar.

Kurs i ritningshantering

Ritningar och revideringar av ritningar har en viktig funktion i många projekt. För att uppnå en så effektiv ritningshantering som möjligt med hjälp av Interaxo rekommenderar vi en kurs där vår rådgivare går igenom denna del av verktyget i detalj. Projektet uppnår snabbare vinster i form av minskad tidsåtgång och resursanvändning.

Kontakta våra rådgivare. Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.

Namn
Företagsnamn
E-post
Telefon
Mitt behov (valfritt)

Kontakta våra rådgivare

Kontakta våra rådgivare för ytterligare information om priser och hur vi kan hjälpa till i ditt projekt. Vi hjälper dig gärna!
raadgivning@symetri.com, telefon 020 - 21 00 50.
Twitter / LinkedIn

Redo att köra igång?
Kontakta oss för ytterligare information om hur du kommer igång.

Utan ytterligare förpliktelser.

Företaget

This website uses cookies: by continuing to browse this site you accept this policy. Read about our use of cookies.